ოსტატი

ოსტატი - CEM II 32.5 R

პროდუქტის გამოყენება
 • ფართო სპექტრის სიმტკიცის (B 7,5 – B25-მდე კლასის) ხანგამძლე ბეტონის წარმოება
 • ზომიერი დატვირთვის ფუნდამენტების  მოჭყობა-გამართვა
 • იატაკის მოჭიმვის მოწყობა, იატაკისა და ჭერის უხეში მოსწორება
 • ხსნარების დამზადება წყობის სამუშაოებისთვის
 • ხსნარების დამზადება საბათქაშე სამუშაოებისთვის
 • მოსაპირკეთებელი გარე და შიდა სამუშაოების ფართო სპექტრის ჩატარება
 • საშუალებას გვაძლევს: შევამციროთ ყალიბის მოხსნის ვადები, გავზარდოთ ყალიბების ბრუნვადობა წვრილი ცალობრივი    ნაკეთობების დამზადებისას

 

პროდუქტის უპირატესობები
 • ბეტონის/ხსნარის ნარევით მუშაოებისას მოხერხებულობა მაღალი შეჭიდებისა და ერთგვაროვნების ხარჯზე
 • გაუმჯობესებული, მოსახერხებელი დადებადობა და დროში თვისებების შენარჩუნებადობა
 • ყალიბის მთელ მოცულობაზე ბეტონის ნარევის ადვილად განაწილებადობა
 • საბათქაშე სამუშაოების ჩატარებისას ზედაპირებთან მაღალი შეჭიდულობა, თვით დაბალი ტემპერატურებისასაც კი          ადრეული სიმტკიცის აღების მაღალი დინამიკის ხარჯზე
 • ბეტონისაგან სიმტკიცის სწრაფი აკრეფის გამო სამშენებლო სამუშაოების შესრულების დროის შემცირება
 • ყალიბის მთელ მოცულობაზე ბეტონის ნარევის ადვილად განაწილებადობა
 •  ბეტონის ნაკეთობების ფაქტურის მაღალი ხარისხი
 • არ საჭიროებს ზედაპირების მოსწორებისათვის დამატებით ძალისხმევას
 • ეკოლოგიურად სუფთა ცემენტი
ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

ცემენტის ქიმიური შემადგენლობა მავნე ნივთიერებების შემცველობის თვალსაზრისით სრულად შეესაბამება სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიურ ნორმატივებს, რომლებიც მოეთხოვება მოცემული სამშენებლო მასალის არისხს.

ცემენტით მუშაობისას აუცილებელია მოვერიდოთ თვალებთან და კანთან მის კონტაქტს, არ შევისუნთქოთ მტვერი და ვისარგებლოთ შესაბამისი დამცავი ტანსაცმლით, ხელთათმანებით, თვალებისა და სახის დამცავით.

Play Video