ოსტატი

ოსტატი - CEM II 32.5 R

პროდუქტის გამოყენება
 • ფართო სპექტრის სიმტკიცის (B 7,5 – B25-მდე კლასის) ხანგამძლე ბეტონის წარმოება
 • ზომიერი დატვირთვის ფუნდამენტების  მოჭყობა-გამართვა
 • იატაკის მოჭიმვის მოწყობა, იატაკისა და ჭერის უხეში მოსწორება
 • ხსნარების დამზადება წყობის სამუშაოებისთვის
 • ხსნარების დამზადება საბათქაშე სამუშაოებისთვის
 • მოსაპირკეთებელი გარე და შიდა სამუშაოების ფართო სპექტრის ჩატარება
 • საშუალებას გვაძლევს: შევამციროთ ყალიბის მოხსნის ვადები, გავზარდოთ ყალიბების ბრუნვადობა წვრილი ცალობრივი    ნაკეთობების დამზადებისას

 

პროდუქტის უპირატესობები
 • ბეტონის/ხსნარის ნარევით მუშაოებისას მოხერხებულობა მაღალი შეჭიდებისა და ერთგვაროვნების ხარჯზე
 • გაუმჯობესებული, მოსახერხებელი დადებადობა და დროში თვისებების შენარჩუნებადობა
 • ყალიბის მთელ მოცულობაზე ბეტონის ნარევის ადვილად განაწილებადობა
 • საბათქაშე სამუშაოების ჩატარებისას ზედაპირებთან მაღალი შეჭიდულობა, თვით დაბალი ტემპერატურებისასაც კი          ადრეული სიმტკიცის აღების მაღალი დინამიკის ხარჯზე
 • ბეტონისაგან სიმტკიცის სწრაფი აკრეფის გამო სამშენებლო სამუშაოების შესრულების დროის შემცირება
 • ყალიბის მთელ მოცულობაზე ბეტონის ნარევის ადვილად განაწილებადობა
 •  ბეტონის ნაკეთობების ფაქტურის მაღალი ხარისხი
 • არ საჭიროებს ზედაპირების მოსწორებისათვის დამატებით ძალისხმევას
 • ეკოლოგიურად სუფთა ცემენტი
ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

ცემენტის ქიმიური შემადგენლობა მავნე ნივთიერებების შემცველობის თვალსაზრისით სრულად შეესაბამება სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიურ ნორმატივებს, რომლებიც მოეთხოვება მოცემული სამშენებლო მასალის არისხს.

ცემენტით მუშაობისას აუცილებელია მოვერიდოთ თვალებთან და კანთან მის კონტაქტს, არ შევისუნთქოთ მტვერი და ვისარგებლოთ შესაბამისი დამცავი ტანსაცმლით, ხელთათმანებით, თვალებისა და სახის დამცავით.