მომავლის სამშენებლო მასალები
By in

მომავლის სამშენებლო მასალები

მომავლის სამშენებლო მასალები

ბეტონს გააჩნია ხანგრძლივი, 2,000 წელზე მეტი ხნის ისტორია. თუმცა, როგორი იქნება მომავლის ბეტონი და როგორ შეცვლის იგი ჩვენი მშენებლობის მეთოდებს? კითხვაზე გვიპასუხებს LafargeHolcim-ის კვლევისა და განვითარების სამსახურის უფროსი, ედელიო ბერმეხო.

შეკითხვა:  რა განსხვავება იქნება „მომავლის სამშენებლო მასალებსა“ და არსებულ მასალებს შორის?

პასუხი: ცემენტმა და ბეტონმა მცირედი ცვლილება განიცადეს ასწლეულების განმავლობაში. თუმცაღა, მოცემული დროისათვის ჩვენ ვიმყოფებით სამშენებლო მასალების ახალი თაობის შემუშავების ზღურბლზე. არსებობს მომავლის სამშენებლო მასალების ორი ძირითადი მამოძრავებელი ძალა: მდგრადობა და დიფერენცირება. ნახშირბადის დაბალი შემცველობის მასალები პირველ ადგილს იკავებენ ინოვაციური დღის წესრიგში, და ჩვენი დაპატენტებული გამოგონებების 40%  ეხება გადაწყვეტილებებს ნახშირბადის დაბალი შემცველობის შესახებ. დამატებით, 2019 წლის პირველ ნახევარში ჩვენს მიერ მსოფლიო მასშტაბით ჩაშვებული იქნა 99 ახალი პროდუქტი, რაც აღემატება 2018 წლის განმავლობაში ჩაშვებული პროდუქტის რაოდენობას, რაც ჩვენს წინაშე აყენებს მომავალი წლების განმავლობაში, ყოველწლიურად 300 ახალი პროდუქტის შემუშავების ამოცანას.  აღნიშნული ადასტურებს, რომ ადგილობრივი პრობლემების გადასაწყვეტად ჩვენ შევძლებთ ახალი პროდუქტების შექმნასა და დიფერენცირებას. ჩვენს ეკოსისტემაში პარტნიორებთან მჭიდრო ურთიერთობით, ჩვენი მუშაობის მიზანია შევცვალოთ ხალხის მიერ გამოყენებული მშენებლობის მეთოდები და ის, რასაც ისინი აშენებენ.

შეკითხვა: რა სახის დიფერენცირებაზეა საუბარი?

პასუხი: დიფერენცირების მიზნებისათვის, ჩვენი ყურადღება მიმართულია პროდუქციიდან მატერიალური სარგებლის მიღებისკენ, რომელსაც სხვაგან ვერსად ნახავთ. ცემენტთან დაკავშირებით, აქცენტი ყოველთვის კეთდებოდა მხოლოდ მდგრადობაზე, თუმცა ჩვენს გვსურს უფრო წინ წავიდეთ. მაგალითად, ჩვენს მიერ ცოტა ხნის წინ ჩაშვებული იქნა ხსნარი, რომელიც საჭიროებს ნაკლებ წყალს, რაც მათ ერთდროულად ანიჭებს მეტ მდგრადობასა და ეკონომიურობას. ჩვენ მივისწრაფვით იმ პრიორიტეტებისკენ, რომლებიც აამაღლებენ მწარმოებლურობას და შესაბამისად, შესაძლებელი იქნება თანხების დაზოგვა მშენებლობის დროს; აგრეთვე ჩვენი მიზანია შენობაში მაცხოვრებელთა პრიორიტეტები, მივანიჭებთ რა მათ მეტ უსაფრთხოებასა და კომფორტს მათივე სახლებში.

შეკითხვა: როგორ გაიზრდება აღნიშნული მასალების მდგრადობა?

პასუხი: ჩვენ ვსაჭიროებთ CO2 გამონაბოლქვის მკვეთრად შემცირებას. ორი სიტყვით რომ ვთქვათ, ჩვენ განვახორციელებთ ოთხ მარტივ ქმედებას. პირველი, კლინკერი ნაკლები CO2 გამონაბოლქვით – ცემენტის ნედლეული. მეორე, ცემენტის წარმოებისთვის ნაკლები კლინკერის გამოყენება. მესამე, ბეტონის წარმოებისთვის ნაკლები ცემენტის გამოყენება. და ბოლოს, შენობაში ნაკლები ბეტონის გამოყენება.

შეკითხვა: როგორ დაგვეხმარება ინოვაცია მდგრადობასთან დაკავშირებული ცვლილებების განხორციელებაში – ისე, რომ საზოგადოებამ შესძლოს შენობებთან და ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული გაზრდილი მოთხოვნების ფეხის აყოლება?

პასუხი: პირველ საკითხს შევასრულებთ ნახშირბადის შემცირების მეშვეობით. ტექნოლოგია სიცოცხლისუნარიანია და კანადაში, რიჩმონდში მდებარე ცემენტის ქარხანაში ჩვენ დავაყენეთ პირველი სრულ ციკლიანი საპილოტო ძრავი ნახშირბადის შემცირების მიზნით. 

შემდეგი საკითხია ცემენტში კლინკერის შემცირება. დღესდღეობით, ცემენტში კლინკერის შემცირების მიზნით ჩვენ ვიყენებთ განატაცი ნაცრის მსგავს მასალას და წიდას. აღნიშნული არ წარმოადგენს სამუდამო გადაწყვეტილებას, და მოცემული დროისათვის ჩვენ ვმუშაობთ გამომწვარი თიხის გამოყენებაზე  პრეკურსორი მასალის სახით. კლინკერით წარმოებასთან შედარებით აღნიშნული საჭიროებს გაცილებით დაბალ ტემპერატურას. ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით, რომელიც აგრეთვე ცნობილია როგორც სამანქანო სწავლება, ჩვენ შეგვიძლია ცემენტის სიმძლავრე განვსაზღვროთ წინასწარ, წარმოების პერიოდის მიმდინარეობისას და ჩვენთვის საჭირო კლინკერის რაოდენობის ოპტიმიზაციით მივაღწიოთ შესანიშნავ ბალანსს. მაღალეფექტურ მასალებზე და ჩვენი ცემენტის დანიშნულებისამებრ გამოყენების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ორიენტაცია გულისხმობს იმას, რომ ბეტონის საბოლოო ხსნარისთვის საჭიროა ნაკლები ცემენტი.

შეკითხვა: ნაკლები ბეტონის გამოყენება – ხომ არ გულისხმობს აღნისნული ნაკლები სახლებისა და ინფრასტრუქტურის მშენებლობას?

პასუხი: ნაკლები რაოდენობის ბეტონის გამოყენება შესაძლოა არალოგიკურად ჟღერდეს ბეტონის გამყიდველი კომპანიისთვის. ჩვენ შეგვიძლია გავაგრძელოთ მოთხოვნის დაკმაყოფილება და ზრდა ურბანიზაციის ზრდის ტემპის შესაბამისად, თუ მივიღებთ მხოლოდ მასალის მუდმივად ზრდადი რაოდენობით წარმოებაზე უფრო გონივრულ გადაწყვეტილებას. შესაბამისად დაპროექტების შემთხვევაში, ბეტონის ახალმა ფორმებმა და ტექნოლოგიებმა, როგორიცაა 3D-ბეჭდვა, შესაძლოა საჭირო მასალის რაოდენობა შეამციროს ნახევრამდე. მეტად ეფექტურ მასალებზე ორიენტირებით შესაძლებელი იქნება ნაკლები მასალის გამოყენება და დასახული მიზნების მიღწევა.

ესაუბრა: ნათან ვილმოტი

50% – ჩვენი R&D-ის ძალისხმევის 50%-ზე მეტი მოდის ნახშირბადის რაოდენობის შემცირებაზე  

300 – მსოფლიო ქსელი, რომელიც მოიცავს 300 მკვლევარზე მეტს

40% –  ჩვენი პატენტების პორტფოლიოს 40%-ზე მეტი მოიცავს ნახშირბადის რაოდენობის შემცირებას

სტრატეგია 2022 - "მშენებლობა ზრდისთვის"
By in

სტრატეგია 2022 - "მშენებლობა ზრდისთვის"

სტრატეგია 2022 – “მშენებლობა ზრდისთვის”

ლაფარჟჰოლციმის ახალი სტრატეგია 2022 – „შენებლობა ზრდისთვის“ მიზნად ისახავს მოგების სტიმულირებას და ბიზნესის გამარტივებას დაინტერესებული მხარეებისთვის მდგრადი ანაზღაურებისა და მიმზიდველი ღირებულების უზრუნველყოფის მიზნით.

სტრატეგია 2022 – “მშენებლობა ზრდისთვის”

ლაფარჟ ჰოლციმის ბაზრის ტენდენციების სრულად გათვალისწინებით შეიმუშავეს სტრატეგია, რომელიც ემსახურება ლაფარგჰოლციმის, როგორც კომპანიის უნიკალურ სიძლიერეს, მიზნად ისახავს მომგებიანობის ზრდას და ბიზნესის გამარტივებას, რათა დაინტერესებულ მხარეებს მიაწოდონ სტაბილური ანაზღაურება და მისაღები ღირებულება.

ზრდა

სამშენებლო მასალების ბაზარი წარმოადგენს 2500 მილიარდი შვეიცარიული ფრანკის ღირებულების გლობალურ ბაზარს, რომელიც სავარაუდოდ გაიზრდება 2 – დან 3 პროცენტამდე წელიწადში, მშპ – სთან შედარებით უფრო სწრაფად. ღირებულების ზრდის გზით, ჯგუფი მიზნად ისახავს, კაპიტალიზაცია მოახდინოს აღნიშნულ ზრდაზე და უზრუნველყოს ოპერირება, რომელიც აღემატება ბაზრის მოთხოვნებს.  ლაფარჟჰოლციმი გამოიყენებს ძლიერ აქტივთა ბაზას ინვესტიციებისთვის ისეთ ბაზრებზე, სადაც უფრო მეტი შესაძლებლობა არსებობს და გაცილებით მეტი არჩევანია  სხვა ბაზრებთან შედარებით. ჯგუფი გამოიყენებს უფრო აგრესიულ სტრატეგიას აგრეგატებისა და მზა ბეტონისთვის, ცემენტის უკვე არსებულ მძლავრ ბიზნესთან ერთად. ჯგუფი შექმნის მეოთხე ბიზნეს სეგმენტს, Solutions & Products- ს, რომელიც ისარგებლებს იმ პროდუქტებით და პროგრამებით, რომლებიც უფრო ახლოს არიან მომხმარებლებთან. ეს სეგმენტი, რომელშიც ამჟამად შედის მზა ბეტონის პროდუქტები, ასფალტი,  კირხსნარი, კონტრაქტების გაფორმებას და მომსახურებას, უკვე აღწევს 2.1 მილიარდი შვეიცარიული ფრანკის ოდენობის წლიურ წმინდა გაყიდვებს. ქვეყანაზე დაფუძნებული, სწრაფი განვითარების მოქნილი სტრატეგიები მიზნად ისახავს მნიშვნელობის გაღრმავებას, რაც მას დაეხმარება მასშტაბისა და საზღვრების დაბალანსებაში.

გამარტივება და შესრულება

ეფექტურობის ფაქტორის გამარტივება და შესრულება შექმნის ღირებულების დისციპლინირებულ ოპერაციულ მოდელს და კორპორატიულ – მსუბუქ სტრუქტურას. უფრო მეტი ყურადღება ექცევა ქვეყნებს სადაც მძლავრი ადგილობრივი ბაზრებია  და სრულად არის გათვალისწინებული მოგება და ზარალი. 35 უმსხვილესი ბაზარი პირდაპირ ანგარიშვალდებულია ჯგუფის მენეჯმენტის წინაშე, ხოლო ადგილობრივი მოგებისა და ზარალის ლიდერებს დაექვემდებარება ოთხივე ბიზნეს სეგმენტი. კორპორაციის ბიზნესის  ფუნქციების შესრულება და ღირებულება და ზრდა და ინოვაცია გაერთიანდა, ხოლო ჯგუფის მენეჯმენტი ცხრა წევრით შემცირდა. გამარტივება საშუალებას მისცემს ლაფარჟჰოლციმს მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდეს მისი ხარჯების ეფექტურობა. შეიქმნება ძლიერი შესრულების კულტურა გამარტივებული KPI- ებით და ახალი სტიმულირებით, რომლებიც ჯგუფის მიზნებს სრულად შეესაბამება. მოგებისა და ზარალის პასუხისმგებლობა და ანგარიშვალდებულება ხორციელდება ქვეყნებისა და ოთხივე ბიზნეს სეგმენტისთვის. აგრეგატებისა და მზა ბეტონის შემთხვევაში, ჯგუფი აპირებს, აღმოფხვრას შესრულების ხარვეზი საუკეთესო დონის შესრულებით.

ფინანსური სიძლიერე

ფინანსური სიძლიერე უზრუნველყოფს მოწესრიგებული ღირებულების შექმნას ინვესტიციის ხარისხის საკრედიტო რეიტინგის შენარჩუნების გზით. ზრდა დაფინანსდება არჩეული აქტივების გადაფარვის გზით, 2019 წლის განმავლობაში, მინიმუმ 2 მილიარდი შვეიცარიული ფრანკის ღირებულებით. Capex– ის ინვესტიცია არ აღემატება 2 მილიარდ შვეიცარიულ ფრანკს ყოველწლიურად, ხოლო ზედმეტი თავისუფალი ფულადი სახსრების მიმოქცევა გამოყენებული იქნება მიმზიდველი დივიდენდის გადახდისთვის.

 

ხედვა და ხალხი

ღირებულების ,,ხედვა და ხალხი“ ფაქტორი კიდევ უფრო ავითარებს ნდობისა და ერთიანობის ღირებულებებს, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის მოთხოვნებთან შესაბამისობას და მდგრადი სამშენებლო გადაწყვეტილებებისა და ინოვაციების წინა პლანზე ყოფნის სურვილს. გვინდა, განვამტკიცოთ სამეწარმეო ლიდერის პოზიცია და ფოკუსირება მოვახდინოთ ლაფარჟჰოლციმის გრძელვადიან წარმატებებზე.

 

ლაფარჟჰოლციმი ხელს უწყობს სანტორინის პორტის აღდგენას
By in

ლაფარჟჰოლციმი ხელს უწყობს სანტორინის პორტის აღდგენას

ლაფარჟჰოლციმი ხელს უწყობს სანტორინის პორტის აღდგენას

 სანტორინის კუნძული არის ერთ – ერთი ყველაზე პოპულარული ტურისტული ადგილი ეგეოსის ზღვაში, რომელიც, ახლოსაა ლეგენდარულ ქალაქ ატლანტასთან. ათინიოსი, კუნძულის ერთადერთი ნავსადგური, რომელმაც  განიცადა ოპერაციული პრობლემები, რაც მოითხოვს  ფართო რეკონსტრუქციას.

 ხმელთაშუა ზღვის კუნძულების მრავალი ნავსადგურის მსგავსად, ათინიოსი პატარა ნავსადგურია და ცდილობს გაუმკლავდეს სანტორინის აყვავებულ ტურისტულ ინდუსტრიას. შესაბამისად, 8.4 მილიონი ევროს აღდგენის პროექტი, რომელიც მიენიჭა სამშენებლო კომპანია „Eretvo“ S.A.– ს, უნდა განხორციელდეს სხვადასხვა ეტაპზე, რათა ობიექტის ფუნქციონირება არ შეჩერდეს. ახალი ნავმისადგომის რეკონსტრუქციის უზრუნველსაყოფად, გამოიყენება კესონის ტექნოლოგია მზა ბეტონის გამოყენებით, რომელიც მოწოდებულია ლაფარჟჰოლციმის  შვილობილი კომპანიის HERACLES- ის მიერ.

ქუთაისის შემოვლითი გზა
By in

ქუთაისის შემოვლითი გზა

ქუთაისის შემოვლითი გზა

 

ქუთაისის შემოვლითი გზის მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობს ჩვენი ცემენტის მოხმარებით,   აღნიშნულ სამუშაოს კომპანია შპს „აკორდი“ და  შპს „ბლექ სი გრუპი“ ასრულებს.

ახალი 2 ზოლის აშენებით , ქუთაისის შემოვლითი გზის მონაკვეთზე მოძრაობა ორივე მიმართულებით ცალმხრივი გახდება. პროექტი ჩქაროსნული გზის სტანდარტის დაცვით აშენდება და მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს საგზაო უსაფრთხოებას.

„ეს გზა აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის შემადგენელი ნაწილია და მისი ფუნქციონირება ორივე მიმართულებით მოძრაობის რეჟიმში მნიშვნელოვანია როგორც საგზაო უსაფრთხოების, ასევე მაგისტრალის სრულფასოვნად ფუნქციონირების კუთხით.

ახალი ორზოლიანი მონაკვეთის მშენებლობის დასრულების სავარაუდო ვადა 2020 წლის შემოდგომაა.

ეკო კვარტალი მონაკოში
By in

ეკო კვარტალი მონაკოში

ეკო კვარტალი მონაკოში

მონაკოს სამთავროს საზღვაო ურბანიზაციისთვის გამოყენებული 18 კესონის მწარმოებელი გიგანტური სამშენებლო ობიექტი 2017 წლის სექტემბერში ამოქმედდა. ამ განსაკუთრებული სამშენებლო ობიექტისთვის, „Bouygues Construction“-მა ბეტონის შემუშავებისა და ძალზედ სპეციფიური განსახორციელებელი ლოჯისტიკისა და ტექნიკური მხარდაჭერის განსაზღვრისთვის „LafargeHolcim“-ს მიმართა. ამ უნიკალური პროექტისთვის, რომელიც 2019 წლის მარტამდე გრძელდებოდა საჭირო იყო მნიშვნელოვანი ადამიანური და მატერიალური რესურსები.

ცემენტის ქარხნის ტექნიკური აუდიტი
By in

ცემენტის ქარხნის ტექნიკური აუდიტი

ცემენტის ქარხნის ტექნიკური აუდიტი

2019 წლის 17 ივნისს  განხორციელდა ჰოლციმ აზერბაიჯანის და ლაფარჯჰოლციმის ჯგუფის წარმომადგენლების ვიზიტი, ვიზიტის მიზანი გახლდათ  ქ. ფოთში, ცემენტის ქარხანაში ექსპლუატაციის დროს სარემონტო სამუშაოების დაგეგმარება და ქარხნის დანადგარების ტექნიკური დათვალიერება.

   აღსანიშნავია რომ გაყიდვების გაზდილი მოთხოვნის დაკმაყოფილება აუცილებლად მოითხოვს ტექნიკური მომსახურების დეტალურ დაგეგმარებას.

 ჩვენმა უცხოელმა პარტნიორებმა დადებითად შეაფასეს ცემენტის დივიზიონის სამუშაო პროცესი, ასევე აღნიშნეს, რომ ქარხნის ტექნიკური დათვალიერების შედეგად წარმოება შეუფერხებლად უზრუნველყოფს  მაღალი ხარისხის  ცემენტის წარმოებას  ქარხნის არსებული მაქსიმალური წარმადობის  მიხედვით.

ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობა
By in

ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობა

ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობა

  ერთ-ერთი  მნიშვნელოვანი პროექტი: ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობს ჩვენი ცემენტის მოხმარებით,   აღნიშნულ სამუშაოს კომპანია  სს „ფოლათ იოლ იაფი სანაიი ვე თიჯარეთი“ ასრულებს.

  პროექტის ფარგლებში აშენდება 2 ზოლიანი ასფალტ-ბეტონის გზა, 19 სახიდე გადასასვლელი, 4 სატრანსპორტო კვანძი, 5 გვირაბი და 57 წყალგამტარი მილი. ახალი შემოვლითი გზა გაივლის: მახინჯაურს, განთიადს, კაპრეშუმს, სალიბაურს, ფერიას, მახვილაურსა და ხელვაჩაურს.

ამჟამად არსებული გზა გადის ტურისტულ და საცხოვრებელ ზონაში, რაც ართულებს საერთაშორისო სატრანზიტო ტრანსპორტის მიმოსვლას. პროექტის განხორციელების შედეგად, ბათუმის შემოვლითი გზა (ქობულეთის შემოვლით გზასთან ერთად) სრულად განტვირთავს მოძრაობას აჭარის საკურორტო ზონაში, რაც ხელს შეუწყობს სატრანზიტო ტვირთბრუნვის გაზრდას.

პროექტი ფინანსდება აზიის განვითარების ბანკისა (ADB) და აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკთან (AIIB) გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში. ხელშეკრულების ღირებულება 329 630 734  ლარია. სამშენებლო სამუშაოების ვადა 2018-2020 წლებია.

პროექტი მოიხმარს მინიმუმ 80,000 ტონა ცემენტს და უნდა დასრულდეს 2020 წლამდე.

2019 წლის პირველი კვარტლის შეჯამება
By in

2019 წლის პირველი კვარტლის შეჯამება

2019 წლის პირველი კვარტლის შეჯამება

კომპანიამ 2019 წლის პირველი კვარტლის მაჩვენებლები 2018 წელთან მიმართებაში მკვეთრად გააუმჯობესა. მიმდინარე წლის გაყიდვების მოცულობა 20%-ით გაიზარდა წინა წელთან მიმართებაში. კომპანიის მენეჯმენტი ამ მოვლენას დადებითად აფასებს, თუმცა ეს მოულოდნელი არ ყოფილა. 2018 წლის მანძილზე ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან ერთად სისტემატურად ვანხორციელებდით პროდუქტების ხარისხის კონტროლს და ამავდროულად სერვისის მაქსიმალურად, ოპერატიულად უზრუნველყოფას. სწორედ პროდუქტის მაღალმა ხარისხმა და სწრაფად მომხმარებელზე მიწოდებამ განაპირობა, ჩვენს პროდუქტებზე მოთხოვნის ზრდა. შიდა კვლევებმა აჩვენა, რომ საცალო ქსელის, დიდი სამშენებლო კომპანიების, ნდობის ფაქტორი ლაფარჟ ჯორჯიას მიმართ მკვეთრად გაზრდილია.

 ჩვენი გუნდი 2019 წლის მომდევნო კვარტლებში შედეგების ზრდას ელის და დიდ ძალისხმევას ხარჯავს, რათა უზრუნველყოს უმაღლესი ხარისხის ევროპული ცემენტის პროდუქტების მიწოდება ბაზარზე მომხმარებლებისთვის.

მშენებლობისა და ინტერიერის საერთაშორისო გამოფენა
By in

მშენებლობისა და ინტერიერის საერთაშორისო გამოფენა

მშენებლობისა და ინტერიერის საერთაშორისო გამოფენა

საქართველოში, ქ. თბილისში 11 აპრილიდან 14 აპრილის ჩათვლით გაიმართა მშენებლობისა და ინტერიერის საერთაშორისო გამოფენა, სადაც “Lafarge Georgia”-მ წარმოადგინა სამშენებლო მასალები: ცემენტი და ბეტონი.

Caucasus Build არის ერთ-ერთი უმსხვილესი და ყველაზე პოპულარული ინდუსტრიული ღონისძიება ქვეყანაში და მთელ კავკასიის რეგიონში. მისი არსებობის ორი ათეული წლის განმავლობაში, მშენებლობისა და ინტერიერის საერთაშორისო გამოფენა ჩამოყალიბდა, როგორც  კარგად დამკვიდრებული და აღიარებული ღონისძიება, მაღალი საერთაშორისო მნიშვნელობითა და ღირებულებით.

ყოველ წელს გამოფენა იზიდავს ათასობით მაღალი დონის სავაჭრო ვიზიტორს, კორპორატიულ და კერძო მყიდველს, რეგიონალურ და საერთაშორისო სტუმრებს და ხელისუფლების თანადგომას. 

პარტნიორის ვიზიტი საქართველოში
By in

პარტნიორის ვიზიტი საქართველოში

პარტნიორის ვიზიტი საქართველოში

2019 წლის თებერვლის თვეში საქართველოში, ქ. თბილისში,   განხორციელდა ლაფარჟჰოლციმის წარმომადგენლის  Franqois Bosci -ს ვიზიტი.

ვიზიტის ფარგლებში განხილულ იქნა ანაკლიაში მიმდინარე ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობა და ასევე დაგეგმილი მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები. Franqois Bosci-მა ღიად დააფიქსირა, რომ ჯგუფი სრულიად უზრუნველყობს საქართველოში უმაღლესი ხარისხის ინერტული მასალების სტაბილურ მოწოდებას.

ასევე, ლაფარჟჰოლციმის წარმომადგენლებმა განახორციელეს შემდეგი სამუშაოები: თანამშრომლების ტრენინგი  უსაფრთხოების წესების დაცვის მიმართულებით და ბეტონის ქარხნის ხარისხის კონტროლი.

 

2018 წლის შედეგებით GCC საქართველოს ცემენტის ბაზარზე მეორე ადგილს იკავებს
By in

2018 წლის შედეგებით GCC საქართველოს ცემენტის ბაზარზე მეორე ადგილს იკავებს

2018 წლის შედეგებით GCC საქართველოს ცემენტის ბაზარზე მეორე ადგილს იკავებს

ქვეყანაში 2019 წლისთვის დაგეგმილი მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად ცემენტის მწარმოებლების როლი მნიშვნელოვანია. დაგეგმილი პროექტების უმრავლესობა თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე მოითხოვს მაღალი ხარისხის ცემენტის პროდუქციას, რომელსაც Lafarge/GCC  სრულიად უზრუნველყობს.

2018 წლის მონაცემებით  კომპანიამ საქართველოს ცემენტის ბაზარზე გაყიდვების მასშტაბით რიგით მეორე მსხვილი მოთამაშის პოზიცია დაიკავა. 2019 წლისთვის კომპანია გეგმავს მოცულობების ზრდას, ასევე სერვისის გაუმჯობესებას, რათა უფრო მეტად უზრუნველყოს მოსალოდნელი მსხვილი პროექტების პრემიუმ კლასის მომსახურება.

ლაფარჟჰოლციმმა მოიპოვა კონტრაქტები პარიზში ევროპის უდიდესი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული პროექტისთვის
By in ,

ლაფარჟჰოლციმმა მოიპოვა კონტრაქტები პარიზში ევროპის უდიდესი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული პროექტისთვის

ლაფარჟჰოლციმმა მოიპოვა კონტრაქტები პარიზში ევროპის უდიდესი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული პროექტისთვის

ლაფარჟჰოლციმმა მოიპოვა 110 მილიონი ევროს ღირებულების გრძელვადიანი კონტრაქტები Grand Paris Express (GPE) პროექტის ფარგლებში. GPE წარმოადგენს უდიდეს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურულ პროექტს ევროპაში და მოიცავს დაახლოებით 38.5 მილიარდი ევროს ინვესტიციას. პროექტი დააკმაყოფილებს ქალაქის მზარდ მოთხოვნებს გაუმჯობესებულ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე და მოამზადებს პარიზს 2024 წლის ოლიმპიური თამაშებისთვის.

GPE -ს მიერ დაგეგმილი ახალი რკინიგზის 200 კილომეტრის და 68 ახალი რკინიგზის სადგურის პროექტის რეალიზაციის მიზნით ლაფარჟჰოლციმი უზრუნველყოფს 600,000 ტონა აგრეგატის და 260,000 ტონა ცემენტის მიწოდებას 650,000 კუბური მეტრი ცემენტის მზა ხსნარის მოსამზადებლად. ლაფარჟეჰოლციმი გამოიყენებს ბარჟებს მდინარე სენაზე, რათა ეფექტურად უზრუნველყოს ამოთხრილი მიწის გატანა, რომლის მოცულობა ექვსჯერ აღემატება მსოფლიოში უმაღლესი შენობის, ბურჯი ხალიფას წონას. იან იენიში, გენერალური დირექტორი: ,,ვამაყობთ, რომ ამ ისტორიული პროექტის მთავარი პარტნიორი ვართ. აღნიშნული პარტნიორობით ვახდენთ სამშენებლო მასალების ინდუსტრიაში ჩვენი წამყვანი როლის დემონსტრირებას და ხანგრძლივი წვლილი შეგვაქვს პარიზის ტერიტორიაზე მცხოვრები და მომუშავე ადამიანების სატრანსპორტო მომსახურების გაუმჯობესებაში. პროექტი კიდევ ერთხელ წარმოაჩენს ჩვენს საიმედოობას და შესაძლებლობას, უზრუნველვყოთ დიდი რაოდენობის მაღალი ხარისხის ბეტონის მიწოდება და ეფექტური ლოჯისტიკა. 2022 წლის ჩვენი სტრატეგიის ფარგლებში  – ,,მშენებლობა ზრდისთვის“ მიზნად ვისახავთ ჩვენი აგრეგატების და მზა ბეტონის სეგმენტების ზრდას, ხოლო ამ საქმიანობის განხორციელებაში GPE  ძირითად ქვაკუთხედს წარმოადგენს.“

პროექტის გრაფიკით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების მიზნით ლაფარჟეჰოლციმი პარიზში მდებარე მზა ბეტონის საკუთარ ქსელს დაუმატა მზა ბეტონის მობილური ქარხნები, რაც  GPE-თვის საათში 300 კუბური მეტრის წარმოების საშუალებას იძლევა. ლაფარჟჰოლციმი სამშენებლო მოედნიდან გაიტანს და დაამუშავებს მინიმუმ 3 მილიონ ტონა მიწას, შემდეგ კი ამოთხრილ მასალას გამოიყენებს ახლოს მდებარე საკუთარი კარიერების ლანდშაფტის აღდგენისთვის. მდინარე სენის ხეობაში მდებარე კარიერებიდან და ამოთხრილი მიწიდან აგრეგატების ტრანსპორტირებისთვის გამოიყენებს ბარჟებს მდინარე სენაზე. ეს მეთოდი გაცილებით ეფექტური და ეკონომიურია, ვიდრე სახმელეთო ტრანსპორტირება, რადგან ორი ბარჟით შესაძლებელია 220 სატვირთო ავტომანქანის ტვირთის გადატანა. აღნიშნული კონცეფციით ლაფარჟჰოლციმი ასევე გადაჭრის შვიდ მილიონზე მეტი მაცხოვრებლით დასახლებული ტერიტორიის გავლით  დიდი რაოდენობის მასალის ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებულ პრობლემას. აღნიშნული კონტრაქტით ლაფარჟჰოლციმი აგრძელებს ფრანგული ბაზრისთვის აგრეგატების და ბეტონის მიწოდების ტრადიციას, რომელიც ას წელზე მეტს ითვლის. კომპანია მიზნად ისახავს GPE -ზე მუშაობას მომდევნო 15 წლის განმავლობაში.

ლაფარჟჰოლციმი ანხორციელებს ორი ახალი კომპანიის მიერთებას
By in

ლაფარჟჰოლციმი ანხორციელებს ორი ახალი კომპანიის მიერთებას

ლაფარჟჰოლციმი ანხორციელებს ორი ახალი კომპანიის მიერთებას

2019 წლის 1 თებერვალს ლაფარჟჰოლციმმა კოლორადოში შეიძინა სამშენებლო მასალების წამყვანი მიმწოდებელი კომპანიის“Transit Mix Concrete” შვილობილი კომპანია “Continental Materials Corporation”, აღნიშნული გარიგება  გააუმჯობესებს ლაფარჟჰოლციმის პოზიციას აშშ-ს სამშენებლო მასალების დინამიურად მზარდ ბაზარზე. გარიგების  მიხედვით, ლაფარჟჰოლციმის მფლობელობაში გადადის შვიდი  ბეტონის ქარხანა და ქვიშის კარიერი. Transit Mix-ში დასაქმებულია 180-ზე მეტი თანამშრომელი.

2019 წლის იანვარში, ლაფარჟჰოლციმმა შეიძინა  ჩრდილოეთ გერმანიაში Alfons Greten Betonwerk-სგან პრეკასტების და  ბეტონის წარმოების ბიზნესები. „Greten“-ი მართავს ერთი პრეკასტ  ბეტონის ქარხანას და ერთ ბეტონის ქარხანას. ეს შენაძენი შეავსებს არსებული LafargeHolcim- ის პორტფელიეს და გააძლიერებს რეგიონში სერვისებს და პროდუქტების სეგმენტს. Greten-ში 100-მდე ადამიანი მუშაობს.

 აღმასრულებელი დირექტორი Jan Janish აღნიშნავს : “ჩვენი სტრატეგიის მიხედვით 2022“ -“მშენებლობა  ზრდისთვის”, ეს შერწყმა ხელს შეუწყობს  LafargeHolcim- ის არსებულ ოპერაციებს, ამ და შემდგომი შენაძენით, ჩვენ წვლილი შეგვაქვს ბეტონის და ინერტული მასალების დაჩქარებულ ზრდაში.  სიხარულით მივესალმები ლაფარჟჰოლციმის ყველა ახალ თანამშრომლს.

უნიკალური პროექტის მხარდაჭერა ბაღდადში
By in

უნიკალური პროექტის მხარდაჭერა ბაღდადში

უნიკალური პროექტის მხარდაჭერა ბაღდადში

 ლაფარჟე ერაყი ამაყობს რომ 150000 მ3  სპეციალური ბეტონს მიაწვდის ერაყის ცენტრალური ბანკის (CBI) მშენებლობისთვის.

 CBI არის ოთხი წლის პროექტი, რომლის სიმაღლე 172 მეტრია, იგი  მსოფლიოში ცნობილი ერაყელი დიზაინერის  ზაჰა ჰადიდის ერთ-ერთი უკანასკნელი პროექტია.

 ახალი CBI- ს მშენებლობა უკვე მიმდინარეობს და ლაფარჟე ერაყი ბეტონის ექსკლუზიური მიმწოდებელია, კომპანიის გენერალური დირექტორი ხალედ ელ დოკანი აღნიშნავს რომ ეს პროექტი ასახავს არა მხოლოდ ხილვად არქიტექტურას არამედ ბეტონით მშენებლობის უმაღლეს დონეს,  ჩვენ ვამაყობთ რომ აღნიშნული მშენებლობა ეფუძნება ჩვენი მსოფლიო დონის პროდუქტების გამოყენებას.