ოსტატი ექსპერტი EXPERT - CEM I 52.5 R

პროდუქტის გამოყენება
  • მაღალი სიმტკიცის ბეტონის წარმოებისას, სპეც პროექტებისთვის;
  • საბოლოო მაღალი სიმტკიცის წინასწარ დაძაბული რკინაბეტონის კონსტრუქციებისთვის;
  • დაბალი ტემპერატურის დროს წარმოებული ბეტონებისთვის;
  • საშუალებას გვაძლევს: შევამციროთ ყალიბის მოხსნის ვადები, გავზარდოთ ყალიბების ბრუნვადობა ცალობრივი ნაკეთობების დამზადებისას, შევამციროთ მშენებლობის ვადები კონსტრუქციის მნიშვნელოვნად ხარისხის შეუმცირებლად.
პროდუქტის უპირატესობები
  • 1 მ3 ბეტონის ნარევზე ცემენტის ხარჯის შემცირება;
  • იდეალურია სხვა მინერალური ნარევების დამატება პირდაპირ სამშენებლო მოედანზე, უკეთესი გამოყენებისთვის.
ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

ცემენტის ქიმიური შემადგენლობა მავნე ნივთიერებების შემცველობის თვალსაზრისით სრულად შეესაბამება სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიურ ნორმატივებს, რომლებიც მოეთხოვება მოცემული სამშენებლო მასალის ხარისხს. ცემენტით მუშაობისას აუცილებელია მოვერიდოთ თვალებთან და კანთან მის კონტაქტს, არ შევისუნთქოთ მტვერი და ვისარგებლოთ შესაბამისი დამცავი ტანსაცმლით, ხელთათმანებით, თვალებისა და სახის დამცავით.