ოსტატი ჰიდრო - CEM III/A 42.5 N

პროდუქტის გამოყენება
 • ნელა მყარებადი მაღალი საბოლოო სიმტკიცის, ხანგამძლე (B 25 კლასის და ზემოთ წარმოება)
  მასიური ფუნდამენტების მოწყობა;
 • მიწისქვეშა ნაგებობების მშენებლობისას;
 • საზღვაო და ნაპირსამაგრი მშენებლობებისთვის;
 • ჰიდრონაგებობების და ჰესების მშენებლობისთვის
პროდუქტის უპირატესობები
 • ტუტების დაბალი შემცველობის ხარჯზე სილიკა-ალკალი რეაქციის განეიტრალება;
 • სულფატური შემოტევისადმი მედეგობა;
 • ბზარების გაჩენის რისკის შემცირება;
 • ნესტიან პირობებში წყალშეუხწევადობა;
 • მაღალი საბოლოო სიმტკიცის განვითარება, რომელიც გრძელდება 28 დღის შემდეგ;
 • დაბალი ჰიდროტაციის ტემპერატურა;
 • კონსტრუქციის გაზრდილი ხანგამძლეობა
ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

ცემენტის ქიმიური შემადგენლობა მავნე ნივთიერებების შემცველობის თვალსაზრისით სრულად შეესაბამება სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიურ ნორმატივებს, რომლებიც მოეთხოვება მოცემული სამშენებლო მასალის არისხს. ცემენტით მუშაობისას აუცილებელია მოვერიდოთ თვალებთან და კანთან მის კონტაქტს, არ შევისუნთქოთ მტვერი და ვისარგებლოთ შესაბამისი დამცავი ტანსაცმლით, ხელთათმანებით, თვალებისა და სახის დამცავით.