სასწორების სერთიფიცირების განახლება

ქ. ფოთში, ცემენტის ქარხანაში განხორციელდა სასწორების სერთიფიცირების განახლება. რაც მკვეთრად აუმჯობესებს შესაბამისი მიმართულებების სამუშაოების ოპტიმიზაციას.