წარმოების პროცესის ოპტიმიზაცია

ქარხნის წარმოების პროცესის ოპტიმიზაციისთვის, ორგანიზება ჩაუტარდა პარტნიორი კომპანიების, ვიზიტს საწარმოში, როგორებიც არიან: კრაისო, ფოსროკი, გრეისი. აღნიშნულ კომპანიებთან ხდება მჭიდრო თანამშრომლობა აღნიშნული პროცესის გაუმჯობესებისთვის.