LafargeHolcim წარმატებით უშვებს მდგრად განვითარებასთან დაკავშირებულ პირველ ობლიგაციას 850 მილიონი ევროს ოდენობით

 • კიდევ ერთხელ დამტკიცდა ვალდებულება, 2030 წლისთვის მიღწეული იქნას მიზანი CO2 შემცირებასთან დაკავშირებით
 • მსგავსი სახის პირველი ობლიგაცია სამშენებლო მასალების ინდუსტრიაში
 • 2.6 მილიარდი ევროს ღირებულების შეკვეთების პორტფელი

  LafargeHolcim დღეს გამოუშვა 850 მილიონი ევროს ღირებულების, მდგრად განვითარებასთან დაკავშირებული ობლიგაცია,  0,5% –იანი კუპონით, რომლის ვადაა 2031 წელი. სამშენებლო მასალების ინდუსტრიაში ამ ტიპის პირველი ობლიგაციის მფლობელი კომპანია ადასტურებს აღნიშნულ სექტორში საკუთარი ლიდერობის მდგრადობას.

  ჟერალდინ პიკოდი, ფინანსური დირექტორი: ,,ვამაყობთ, რომ პირველები ვართ ჩვენს ინდუსტრიაში, ვინც მდგრად განვითარებასთან დაკავშირებული ობლიგაციების გამოშვება წამოიწყო. 2.6 მილიარდი ევროს ღირებულების შეკვეთების პორტფელი აჩვენებს ინვესტორების ნდობას კომპანიის ფინანსური სიძლიერის, სტრატეგიისა და  მიზნების შესრულების შესაძლებლობისადმი. ”

  მაგალი ანდერსონი, მდგრადი განვითარების მთავარი ოფიცერი: ”ეს განცხადება ცხადყოფს კომპანიის ვალდებულებას მიაღწიოს ინდუსტრიაში CO2– ის შემცირების ყველაზე ამბიციურ მიზანს 2030 წლისთვის. დღევანდელი ობლიგაციების გამოცემის შედეგად ჩვენმა ESG– სთან დაკავშირებულმა დაფინანსების ხელშეკრულებებმა 6 მილიარდი შვეიცარიული ფრანკი შეადგინა.

  ობლიგაციების ინვესტორებს უფრო მაღალი ნიშნულის მქონე  კუპონის უფლება ექნებათ, თუ კომპანია ვერ შეასრულებს თავის მიზანს, LafargeHolcim– ის სტიმულირებისთვის, 2030 წლისთვის მიაღწიოს დასახულ მიზანს –  ერთ ტონა ცემენტულ მასალაზე 475 კგ წმინდა CO2-ს. LafargeHolcim ამ ძირითადი მიზნის მიმართულებით განხორციელებულ ღონისძიებებს ასახავს საკუთარ  მოხსენებაში მდგრადობის შესახებ, რომელიც მოიცავს გარე დამკვირვებლის მიერ მომზადებულ შეზღუდული უზრუნველყოფის ანგარიშსაც.

  ESS ESG– მა, ESG– ის წამყვანმა საკონსულტაციო ორგანიზაციამ, გამოაქვეყნა მეორე მხარის მოსაზრება, რომელიც ადასტურებს კომპანიის CO2– ის შემცირების მიზნის სიმტკიცესა და შესაბამისობას აღნიშნული ობლიგაციის კონტექსტთან. ISS ESG– ის ექსპერტებმა დაადასტურეს LafargeHolcim– ის მდგრადობასთან დაკავშირებული დაფინანსების ჩარჩოს თანხვედრა მდგრადობასთან დაკავშირებული ობლიგაციის პრინციპებთან, რომელსაც აქვეყნებს კაპიტალის ბაზრების საერთაშორისო ასოციაცია (ICMA).

   

  LafargeHolcim შეფასებულია ISS ESG-ის მიერ და მინიჭებული აქვს # 4-ე ადგილი იმავე სექტორის 95 კომპანიას შორის (C +, Prime), რაც მისი ობლიგაციების კვალიფიკაციას განსაზღვრავს, როგორც საპასუხისმგებლო ინვესტიციებს, ხოლო სამშენებლო მასალების ინდუსტრიაში Sustainalytics-ის მიერ მინიჭებული აქვს # 1 კლასიფიკაცია 115 კომპანიას შორის.
   
  LafargeHolcim-ის შესახებ


  LafargeHolcim, როგორც მსოფლიოს გლობალური ლიდერი სამშენებლო მასალების სექტორში, მუშაობს საკითხებზე, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს მშენებლობა მსოფლიოში, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მეტი სიმწვანე და გონივრული მიდგომები ყველასთვის.  წმინდა ნულოვან კომპანიად გადაქცევის გზაზე, LafargeHolcim გვთავაზობს გლობალურ გადაწყვეტილებებს, როგორიცაა ECOPact, რაც ნახშირბადისგან ნეიტრალური მშენებლობის საშუალებას იძლევა. ცირკულარული ბიზნესის მოდელის მიხედვით, კომპანია გლობალური ლიდერია ნარჩენების გადამუშავებაში, რომელიც ენერგიისა და ნედლეულის წყაროს წარმოადგენს ისეთი პროდუქტების საშუალებით, როგორიცაა Susteno, მისი წამყვანი ცირკულარული ცემენტი. ინოვაცია და დიგიტალიზაცია კომპანიის სტრატეგიის საფუძველს წარმოადგენს, R&D პროექტების ნახევარზე მეტი მწვანე გადაწყვეტილებებს ეძღვნება. LafargeHolcim– ის 70,000 თანამშრომელი მზად არის 70 – ზე მეტ ბაზარზე უზრუნველყოს ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება საკუთარი ოთხი ბიზნეს სეგმენტის მეშვეობით: ცემენტი, მზა ბეტონი, აგრეგატები და გადაწყვეტილებები და პროდუქტები.